Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Marszewie

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie działający zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz. U. z 2019r., poz.2004), po zasięgnięciu opinii komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania, darowizny następujące lub sprzedaży zużyte lub zbędne składniki majątku ruchomego.

Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Marszewie - część 1

Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Marszewie - część 2

Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Marszewie - część 3

Informacja dotycząca zużytych lub zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego ZS CKR w Marszewie - część 4

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku Ruchomego można nastąpić na zasadach określonych §38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019. W sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019r., poz.2004).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w §38ust. 4 oraz §39ust. 4 w/w rozporządzenia.
W sytuacji braku zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem składników rzeczowych majątku ruchomego, jednostka może dokonać ich sprzedaży.
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert w terminie do dnia 30.03.2020r. do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły lub przesłanie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 im. pł. Ludwika Bociańskiego w Marszewie. Marszew 22, 63-300 Pleszew z zamieszonym na kopercie napisem : ,,Zbędne/ zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego”.
W przypadku otrzymania większej ilości ofert na te same składniki majątkowe, decydować będzie kolejność wpływu ofert. Dodatkowe informacje będą udzielane w sekretariacie szkolnym
tel: 62 742 13 61.

Ostatnia zmiana: Publikacja informacji
Zmiany w dokumencie dokonał: Malwina Wrzeszczyńska
Data zmiany: 23-05-22 09:03
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.