Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Sprawozdania finansowe ZSCKR w Marszewie za 2019 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31/12/2019

Ostatnia zmiana: Publikacja sprawozdań finansowych za rok obrachunkowy 2019 r.
Zmiany w dokumencie dokonał: Jolanta Regulska
Data zmiany: 29-04-20 14:03
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.