Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Sprawozdania finansowe za 2023 r.

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.

INFORMACJA DODATKOWA - sporządzona na dzień 31/12/2023 r.

Ostatnia zmiana: Publikacja sprawozdania
Zmiany w dokumencie dokonał: Malwina Wrzeszczyńska
Data zmiany: 25-04-24 14:55
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.