Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Sprawozdania finansowe ZSCKR w Marszewie za 2021 r.

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

INFORMACJA DODATKOWA - sporządzona na dzień 31/12/2021 r.

Ostatnia zmiana: Aktualizacja plików sprawozdań
Zmiany w dokumencie dokonał: Malwina Wrzeszczyńska
Data zmiany: 05-05-22 11:01
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.