Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Sprawozdania finansowe ZSCKR w Marszewie za 2020 r.

BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.

INFORMACJA DODATKOWA - sporządzona na dzień 31/12/2020 r.

Ostatnia zmiana: Publikacja dokumentu
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 29-03-21 11:33
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.