Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Marszewie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas szkoła może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku szkoła, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jedno z poniższych sposobów:

  • na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
    Marszew 22, 63-300 Pleszew
  • złożyć w sekretariacie szkoły w Marszewie
  • przesłać na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że informacji publicznej nie podlegają dokumenty szkoły związane z ewidencją uczniów lub kursantów, oraz zawierające dane podlegające ochronie lub udostępniane na innych zasadach.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie.

Ostatnia zmiana: Korekta gramatyczna dokumentu
Zmiany w dokumencie dokonał: Marlena Kolanowska
Data zmiany: 06-10-19 12:19
Informacja: Pełny rejestr zmian niniejszego dokumentu dostępny jest dla zainteresowanego po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.